Kamenolom Prosečnice
 

Kamenolom PROSEČNICE (dříve Dolní Požáry) společnosti ABAKRON navazuje na dlouhou tradici těžby proslulé požárské žuly. V lomu nedaleko Prahy těžíme kvalitní šedou žulu a provozujeme kamenozpracující výrobu. V naší nabídce najdete klasické žulové výrobkyžulové dlažební kostky v různých velikostech (od mozaiky až po velké dlažební kostky), žulové krajníky, žulové haklíky, rigolový regulační kámen, kamenivo do gabionů, žulové bloky, žulové valouny, menhiry do zahrady. Dále dodáváme lomový kámen netříděný i žulové odseky. Nově dodáváme také drcené kamenivo různých frakcí.

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA A NEJLEPŠÍ CENY VE VAŠEM REGIONU!

  • Žulový lom u Prahy – stavební kámen a žulové výrobky v dosahu vaší stavby.
  • Moderní těžební technika, stroje a zařízení na zpracování kamene, odborný personál.
  • Tradiční sortiment kamenické výroby ze žuly přímo od výrobce. Rychlé dodání, výhodné ceny.
  • Protokoly o výsledcích zkoušek vám zašleme na požádání. Kvalitu kamenických výrobků pro nás zajišťuje nezávislá externí laboratoř.
  • Cenové nabídky jsou vždy kalkulovány na základě vašich požadavků. Všechny ceny v nabídkách jsou vždy rozepsány včetně podrobností o případných doplňkových službách. Nabídka může být zpracována na materiál bez dopravy, nebo na dodávku materiálu z našeho lomu přímo k vám, na vaši stavbu.
  • Možnost realizace vašeho díla předními odběrateli společnosti Abakron.

Podpora zaměstnanosti – zvyšujeme míru zaměstnanosti v regionu, zajišťujeme množství pracovních míst na různých pozicích v oblasti těžby kamene a kamenické výroby. Tradiční metody zpracování kamene ve spojení s využitím moderních technologií výroby nabízejí zajímavou pracovní příležitost a získání dalších odborných zkušeností v tomto oboru.

Klademe důraz na pečlivé plánování a šetrný přístup zajišťující rovnováhu mezi potřebou surovin a ochranou životního prostředí. V co nejvyšší možné míře zpracováváme i méně kvalitní kámen vznikající při odkrývání ložiska a recyklujeme i odpady kamenické výroby. Minimalizováním množství odpadu ukládaného na skládku a neustálým zlepšováním technologie výroby omezujeme působení negativních vlivů na okolí a přispíváme k ochraně životního prostředí.

Kamenolom PROSEČNICE – stavební žula v Praze a Středočeském kraji.